et +358440222533 hiking.baltnorth@gmail.com

Rendi tingimused

Renditingimused:
Rentides Pilved OÜ-le kuuluvat vara, on rentnik nõustunud renditingimustega ja vaidlusküsimustes võetakse arvesse Eesti Vabariigi seadusi.
Renditasu makstakse koheselt, kui klient on broneerinud varustuse  ja rentimise aluseks on Pilved OÜ poolt väljastatud arve.

– Kogu matka broneeringu tühistamine peab toimuma vähemalt nädal enne plaanilist matkapäeva. Hiljem tühistatud broneeringul raha ei tagastata.
Laenutades varustust Pilved OÜ-lt, on kohustus matkalõppedes kogu varustus tagastada tervena, terviklikult ja puhastatult rendi hetkel saadud seisukorras.
Kliendil on kohustus kogu matkaajal kasutada matkavarustust heaperemehelikult, sihtotstarbeliselt ja teavitama matkajuhti koheselt varustuse purunemisest või kadumisest.
Varustuse purunemise või kadumise eest,vastutab rendilevõtja ja Pilved OÜ-l on õigus nõuda kliendilt välja kogu tekkinud kahju(maksumaalselt varustuse väärtuse ulatuses).

Klient on kohustatud kasutama matkajuhiabi juhul, kui kliendil endal puuduvad vajalikud oskused varustuse kasutamises.
Pilved OÜ-l on kohustus hiljemalt 2 ööpäeva jooksul teavitada Rentijat, kui vara tagastamisel tuvastatakse matkavarustusel vigastusi või on varustus kasutuskõlbmatu.
Rentija saab vähendada renditasu või loobuda sellest, kui matkavarustus rendile andmise hetkel oli osaliselt või täielikult kasutuskõlbmatu.

– Pilved OÜ jätab endale õiguse muuta hindu